Profielschets predikant(e) 0,6-0,8 fte Profielschets predikant(e) 0,6-0,8 fte
Wij zoeken een predikant(e) die door het brengen van Gods woord richting geeft aan ons leven.
Daarom zoeken wij een predikant (m/v) die:
 • het ambt van predikant vervult met liefde voor de traditie en met liefde voor wat de toekomst vraagt
 • vanuit dat ambt de vreugde van het geloof in God en van het Evangelie weet te delen in een gemeenschap in beweging;
 • een verbinder is in onze veelkleurige gemeente;
 • zich kan vinden in de visie en missie van onze gemeente;
 • zich in pastoraat en prediking authentiek en kwetsbaar durft op te stellen, vanuit het hart spreekt, bezielend en inspirerend is;
 • jonge gezinnen mee wil voeden in geloof en vieren;
 • met ons beleid wil maken als gemeente van Niekerk-Oldekerk-Faan-Enumatil in deze tijd;
 • oog heeft voor stijl en liturgie in de beide gebouwen van onze gemeente;
 • vertrouwd is met de hedendaagse media en (digitale) communicatiemiddelen;
 • bereid is om eventueel in Oldekerk te wonen; een pastorie is beschikbaar.
Wat mag verwacht worden van de gemeente, de kerkenraadsleden en wijkmedewerkers?
 • Dat ze enthousiast meedenken over de opbouw van de gemeente en bereid zijn om mee te denken over veranderingsprocessen.
 • Dat ze actief meedenken over het functioneren van de kerk in deze tijd.
 • Dat predikant en kerkenraad zich gesteund voelen door een hartelijke, warme en open gemeente.
Aanvullend op bovenstaande heeft de kerkenraad op 8 maart 2021 nagedacht over welk type predikant onze gemeente nodig heeft in combinatie met de opgestelde bezinningsnota. We hebben vier mogelijke rollen voor een predikant besproken. Onderstaand zijn deze rollen weergegeven.

Regelaar

dat is een echte regelaar, een spin in het web, hij/zij wil overal bij betrokken worden. Hi/zij weet alles wat er gebeurt, ziet alles en is vooral bezig met praktische zaken. Hij/zij zit veel bij vergaderingen, staat midden in het gemeentewerk. Je kunt altijd een beroep op hem/haar doen, hij/zij checkt voortdurend de telefoon en mail, belt direct terug en beantwoordt mailtjes z.s.m. Voor zijn/haar werkplanning is de
agenda en de ‘to-do-list’ leidend. Hij/zij zorgt dat ‘alles blijft draaien’ zoals het is afgesproken en ziet
zichzelf vooral als (bureau)manager.

 

Theoloog, die voor verdieping gaat

dat is de theoloog. Hij/zij legt de prioriteit bij (diepgang in de) kerkdiensten en het geloofsgesprek in de gemeente. Hij/zij schrijft meditaties in het kerkblad, investeert vooral in geloofskringen en catechese en is voortdurend bezig met eigen bijscholing en verdieping. Hij/zij neemt regelmatig een beetje afstand van het praktische gemeentewerk om daar kritisch over na te denken: wat zijn we aan het doen? Hij/zij denkt vanuit de Bijbelse roeping van de gemeente na over beleid en organisatie en ziet zichzelf in de eerste plaats als dienaar van Gods Woord. De ambtelijke taken die bij het predikantschap horen hebben prioriteit.
 

Pastor

dit is de pastor. Hi/zij legt de prioriteit bij ontmoetingen. Hij/zij gaat veel bij mensen op (huis)bezoek, en neemt ruim de tijd voor persoonlijke gesprekken, maar neemt ook graag deel aan ‘sociale bijeenkomsten’ zoals koffie drinken in woonzorglocaties) en hij/zij laat veel z’n/haar gezicht zien in het dorp/wijk/stad.
Hij/zij heeft / neemt tijd voor spontane ontmoetingen: is veel buiten, schiet mensen aan, maakt een praatje, straalt uit dat hij/zij er is voor de mensen. Hij/zij is flexibel en heeft een zo leeg mogelijke agenda, zodat hij/zij er ook direct kan zijn als er een beroep op hem/haar wordt gedaan. Voor hem/haar is het belangrijk dat hij/zij naast en bij mensen kan staan en hij/zij ziet zich vooral als pastor en geestelijk begeleider.
 

De Vernieuwer

dit is de vernieuwer, iemand die steeds zoekt naar nieuwe, inspirerende vormen van kerk-zijn in een veranderende samenleving. De aanjager is zich er van bewust dat de kerk constant in beweging moet blijven om te kunnen overleven en om de aansluiting te blijven houden bij de moderne mens. Het is
iemand die ‘out of the box’ denkt, en voor wie niets te gek is. Hij/zij kijkt veel rond (binnen en buiten de kerk), experimenteert en lanceert nieuwe initiatieven. Daarbij zoekt hij/zij draagvlak en verbinding en laat dingen los als ze ‘lopen’. Voor hem/haar is het belangrijk dat steeds nieuwe groepen (binnen en buiten de kerk) worden bereikt en dat binnen de kerk er steeds op een nieuw, prikkelende en uitdagende manier over geloof wordt gedacht. Hij/zij ziet zichzelf vooral als inspirator en pionier.

De slotconclusie van deze avond was dat de kerkenraad als belangrijkste rol voor de nieuwe predikant koos voor: een Vernieuwer, meteen gevolgd door een Theoloog.
 
terug