Zondag 28 jun 2020  om 9.30
Voorganger: Mw. M. Swart-Andela
'Online' Slotdienst Ichthuskerk


Slotdienst 28 juni..een andere invulling

Gelukkig de maatregelen voor de ontmoeting met elkaar worden soepeler.
Tegelijk beseffen we dat alles helemaal is veranderd.
Kerkelijk gezien mag je maar met 30 mensen aanwezig zijn.

De slotdienst ziet er anders uit dan we eerst hadden bedacht.
Helaas geen ontbijt vooraf. Jammer geen ‘bomvolle’ kerk.

Wat dan wel?
Natuurlijk gaat de dienst door met mooie muziek van Mirjam de Jong (Panfluit) en haar zus Moniek Timmer (Piano). Ook het thema ‘Verhalen’ staat centraal in de dienst. Gelukkig staat de Bijbel vol inspirerende verhalen. Verhalen die ervoor zorgen dat we elkaar niet kwijtraken. Verhalen die je moed geven.

Er gelden strikte regels als het over het kerkbezoek gaat. We begrijpen dat we niet allemaal zomaar naar de slotdienst kunnen. In deze ‘Kerksein’ staan regels waaraan we ons moeten houden. Daarnaast verschijnt er tot op heden elke week een ‘Zondagsbrief’. We vragen u om deze nauwkeurig te lezen.

De S en S - commissieDienst is te beluisteren via www.kerkomroep.nl.
Dit kan ook op een later moment.

terug