19 september: Collecte Kerk in Actie / Zending

19 september: Collecte Kerk in Actie / Zending
Syrië: De kerk als plek van hoop en herstel

Uitzichtloos en rampzalig. Dat is nog altijd hoe je de situatie op veel plekken in Syrië kunt omschrijven. En nog steeds probeert de kerk mensen zo goed en zo kwaad als dat lukt te helpen. Ze deelt maaltijden en medicijnen uit en zoekt onderdak voor mensen zonder huis. Kerk in Actie steunt dit belangrijke werk en helpt de kerk moed te houden. Zodat ze, ook in deze zwarte tijden, een plek van hoop en herstel kan blijven.

U kunt uw bijdrage voor de 
Collecte voor Kerk in Actie / Zending (Syrië)
overmaken naar: NL62RABO0323711316
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Niekerk-Oldekerk-Faan-Enumatil
o.v.v. collecte KIA Zending Syrië 19-09-2021
terug