Beleidsplan PG NOFE 2019-2023 Beleidsplan PG NOFE 2019-2023
Een 'huis' van God en mensen

De Protestantse Gemeente Niekerk-Oldekerk-Faan-Enumatil maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland (PKN). De kerkorde schrijft voor dat de kerkenraad van iedere gemeente elke 4 jaar een beleidsplan dient vast te stellen. In dit beleidsplan wordt het leven en werken van onze gemeente beschreven voor de periode van 2019 tot 2023.

Dit beleidsplan bevat geen uitgebreide beschrijving van een (groot) aantal beleidsvoornemens, maar het beperkt zich tot hoofdlijnen. Een route wordt uitgestippeld, een richting aangegeven. Of om alvast vooruit te lopen op het beeld van een huis: Er wordt een bouwplan gemaakt.

Het beleidsplan is hier te lezen.
Of download het plan hier.
 
Beleidsplan Protestantse Kerk (landelijk) 2021-2025 Beleidsplan Protestantse Kerk (landelijk) 2021-2025
"De toekomst open tegemoet"

Het beleidsplan 2021-2025 van de Protestantse Kerk (landelijke) kunt u hier vinden.
 
Bijlagen bij het Beleidsplan PG NOFE 2019-2023 Bijlagen bij het Beleidsplan PG NOFE 2019-2023

Hier vindt u/jij een aantal bijlagen waar in het beleidsplan naar wordt verwezen.

Pagina 1: "Op weg naar Kerkzijn van morgen"

Pagina 3: "Werkplan jeugd"