Taakgroep Vorming en Toerusting Taakgroep Vorming en ToerustingProgramma Vorming en Toerusting
Seizoen 2021-2022

De Taakgroep Vorming en Toerusting organiseert activiteiten als ontmoetingsplaats voor gemeenteleden.
Activiteiten kunnen onder andere excursies, gespreksavonden, boekbesprekingen, film kijken of stiltewandelingen zijn. Onderwerpen als geloof en samenleving, (christelijke) kunst, muziek, en politiek-maatschappelijke onderwerpen kunnen tijdens deze activiteiten een plek krijgen.

Omdat we nog steeds met de maatregelen in verband met corona rekening houden, bieden we een beperkt programma aan, voorlopig van september t/m december 2021.

Vanaf september gaat de Gemeente Groei Groep van start, in oktober is er een excursie naar atelier Elisabeth in het Iconenkerkje in Lettelbert, in november een boekbespreking en in de adventsperiode een stiltewandeling

U/jij bent van harte uitgenodigd om mee te doen.
We hopen elkaar weer (met inachtneming van de dan geldende maatregelen) te kunnen ontmoeten.

Taakgroep Vorming & Toerusting:
Maja Swart-Andela, kerkelijk werker
Boukje de Jong
Jan Bos
Annette Zuiderveld
Greetje Heerlien-Poll, voorzitter

 
Vanaf dinsdag 28 september 2021: Gemeente Groei Groep Vanaf dinsdag 28 september 2021: Gemeente Groei Groep


 

De GemeenteGroeiGroep (GGG) is een groep van mensen die elke veertien dagen samenkomen in de huiskamer van een gastgezin. 
We gaan samen in gesprek over de Bijbel en het christelijke geloof, over de kerk en samenleving, over elkaars lief en leed.
We zingen en we bidden.
Het onderwerp voor het komende seizoen is nog niet bekend. Dat gaan we op de eerste avond bespreken.
Iedereen die mee wil doen aan de ‘gezamenlijke zoektocht’ van de GGG is van harte uitgenodigd.
De eerste avond is op dinsdag 28 september 2021 om 20.00 uur.

Informatie:  
Jaap en Janke Wieringa, tel. 0594-505838

e-mail: jaapjankewieringa@online.nl

 
Dinsdag 9 november 2021 - Boekbespreking: 'Vreemd en Bizar' Dinsdag 9 november 2021 - Boekbespreking: 'Vreemd en Bizar'

Dr. Piet Schelling is emerituspredikant en publicist. Hij schreef over uiteenlopende thema's, zoals bijbelverhalen, liturgie, muziek, ethiek, symboliek, spiritualiteit, ziekte en gezondheid. Recentelijk schreef hij ‘Mijn gelijk en ons geluk’, over de veelkleurige gemeente.

Het boek ‘Vreemd en Bizar’ gaat over lastige bijbelverhalen, die nader worden uitgelegd.
We willen op deze avond een verhaal (of meerdere) lezen en bespreken.

Groep:            max. 10 personen;
Begeleiding:  Maja Swart, kerkelijk werker
Datum:           dinsdag 9 november 2021
Aanvang:       19.45 uur
Locatie:          ‘Ons Centrum’ te Oldekerk
Kosten:          E 3,--
Opgave:         Maja Swart
                      e-mail: majaswart@gmail.com

 

 
Zaterdag 2 oktober 2021 - Excursie: Iconenenkerkje, Lettelbert Zaterdag 2 oktober 2021 - Excursie: Iconenenkerkje, Lettelbert


In het kerkje zijn iconen te zien van de hand van Elisabeth Schreuder en Johanna Kouwenhoven. Sinds 1 januari 2019 is Atelier Elisabeth huurder van het 13e -eeuwse Romaanse kerkje aan de Hoofdstraat 162 in Lettelbert. Elisabeth en Johanna geven er wekelijks icoonschilderlessen, organiseren exposities van eigen werk en op aanvraag exposities van anderen.

Groep:            max. 15 – 20 personen;
Datum:           zaterdag 2 oktober 2021 
Aanvang:       13.30 uur
Locatie:          Iconenkerkje, Lettelbert/Atelier                             Elisabeth
Kosten:          € 5,00 (incl. koffie/thee)
Opgave:         Jan Bos
                      e-mail: 9821te37@hetnet.nl

 
Adventsperiode 2021 - Stiltewandeling Adventsperiode 2021 - Stiltewandeling


Hopelijk kunnen we in de adventstijd weer een stiltewandeling organiseren.

De datum wordt t.z.t. bekendgemaakt via Kerksein en de website.

De wandeling begint met een korte vesper in de Liudgerkerk over een actueel thema.
Daarna beginnen we de stiltewandeling.
Tijdens het eerste gedeelte van de wandeling proberen we ons hoofd leeg te maken. Tijdens het tweede gedeelte denken we voor onszelf na omtrent het thema wat ons is aangereikt. En tijdens het derde gedeelte van de wandeling, wisselen we van gedachten met elkaar: “Wat heeft ons geraakt of wat vonden we belangrijk”.

De organisatie van de stiltewandelingen is in handen van:
Miente Pietersma, Anneke Folkerts,
Neeltje Haitsma en Maja Swart.

 

 
In de regio: Winterwerk Zuidhorn In de regio: Winterwerk Zuidhorn

Raad van Kerken Zuidhorn

De Raad van Kerken Zuidhorn is opgericht in 1977. De Raad van Kerken is een samenwerkingsverband van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente in het Westerkwartier, de Gereformeerde Kerk PKN (Gastkerk) te Zuidhorn, de Hervormde Gemeente PKN (Dorpskerk) te Zuidhorn en Rooms-katholieke Jozefgemeenschap in Zuidhorn. De mogelijkheid tot deelname van andere plaatselijke kerken staat open.

De Raad van Kerken wil vorm en inhoud geven aan de plaatselijke oecumene. Daarnaast dient de Raad als ontmoetingsplaats voor de kerkgenootschappen ter plaatse. Binnen de Raad wordt gesproken over gemeenschappelijke aandachtsvelden en onderwerpen van bezinning. De Raad neemt initiatieven en doet
voorstellen met betrekking tot kerkelijke en maatschappelijke zaken.

Hier treft u het boekje 'Winterwerk Zuidhorn' aan met de diverse activiteiten.