26 september: Collecte Kerk in Actie / Zending

26 september: Collecte Kerk in Actie / Zending
Vrede Israël /Palestina:

In Israël leeft de Joodse en Palestijnse bevolking dicht bij elkaar, maar ze hebben geen contact. Het Rossing Center for Education and Dialogue, christelijke partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil hier verandering in brengen. Via een uitwisselingsprogramma worden Joodse en christelijke Palestijnse kinderen met elkaar in contact gebracht. De kinderen, in de leeftijd van 10-15 jaar, krijgen op hun eigen school lessen over elkaars cultuur en godsdienst. Daarna gaan schoolklassen bij elkaar op bezoek.

Ze ontmoeten elkaar dan vaak voor het eerst en ontdekken dat de anderen net zo zijn als zijzelf. Ook zijn er trainingen en ontmoetingen voor de docenten. De ontmoetingen helpen om vooroordelen weg te nemen. Als Joodse en Palestijnse kinderen elkaar al jong leren begrijpen, geeft dat hoop voor de toekomst.
Met deze collecte steunt u het vredeswerk in Israël en het wereldwijde zendingswerk van Kerk in Actie. Van harte aanbevolen!

U kunt uw bijdrage voor de 
Collecte voor Kerk in Actie / Zending (Israël/Palestina)
overmaken naar: NL62RABO0323711316
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Niekerk-Oldekerk-Faan-Enumatil
o.v.v. collecte KIA Zending Israël/Palestina 26-09-2021
terug