Aanmelden kerkdienst Aanmelden kerkdienst

Beste gemeenteleden en andere belangstellenden,

De gebruiksplan commissie heeft op maandagavond 10 augustus jl. vergaderd. We hebben de afgelopen (doop)diensten geëvalueerd en bekeken waar nog aandachtspunten liggen, omdat we graag vanaf 6 september weer kerkdiensten (met kerkgangers) willen gaan houden.

Vooralsnog houden we de komende tijd alle diensten in de Ichthuskerk in Oldekerk en zijn ook de zalen alleen hier beschikbaar ("Ons Centrum" bij de Ichthuskerk in Oldekerk)!

Het is belangrijk om u goed te informeren hoe we de diensten gaan organiseren en waar u rekening mee moet houden. Hieronder volgt een beknopt gebruiksplan:
 • Kerkdienst bijwonen?
  Meldt u zich donderdag of vrijdag aan via www.pg-nofe.nl of via Whatsapp (06-26004732) of bel op donderdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur naar 06-26004732. U krijgt dan contact met Christiaan Sijsling of Alice Rotteveel. Zij zetten dan uw naam op de lijst. Deze lijst wordt aan de kosters doorgegeven en 4 weken bewaard. Daarna wordt deze vernietigd. Wij hanteren een limiet van 100 kerkgangers!
 • Neem niet deel aan de eredienst/bijeenkomst bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).
 • Ontsmet uw handen bij binnenkomst. Binnenkost en uitgang via noordzijde (ingang Kerkdreef).
 • Garderobe is gesloten. Neem uw jas mee in de zaal.
 • Schud geen handen en/of vermijd ander fysiek contact.
 • Volg de aanwijzingen van onze coördinatoren/kosters. Zij begeleiden u naar en van uw zitplaats.
 • Neem de 1,5 meter afstand van elkaar in acht.
 • Samenzang is niet mogelijk. 
 • Wij hanteren een reinigingsplan: alles wordt gereinigd ná elke eredienst/bijeenkomst.
Er staan een aantal bijzondere diensten in september op het programma en we hopen elkaar weer te kunnen ontmoeten om gemeente rondom Gods Woord te kunnen zijn.

Uiteraard kunt u de dienst ook thuis blijven beluisteren en soms ook visueel volgen via www.kerkomroep.nlLukt het niet om op zondagmorgen om 9.30 uur verbinding te krijgen met Kerkomroep? Probeer het dan op een later tijdstip (op zondag of later in de week) nogmaals!

Het volledige 'Gebruiksplan Ichthuskerk & Ons Centrum' is tijdens de kerkenraadsvergadering van 29 juni 2020 goedgekeurd en vastgesteld. Het is in augustus geactualiseerd n.a.v. een evaluatie van de gehouden (doop)diensten in juli en augustus en door de kerkenraad vastgesteld op 31 augustus 2020.

Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd door Protestantse Kerk in Nederland en de richtlijnen van de RIVM. Dit gebruiksplan is een uitwerking van beide richtlijnen.

De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld, zodra hier aanleiding voor is.

We vragen dringend ieders hulp en medewerking om adequaat te kunnen handelen. De kerkenraad is verantwoordelijk, maar we kunnen het niet alleen.

Namens de kerkenraad en de gebruiksplancommissie,
Carla Tulleken
terug