Activiteit 19 maart 2020 Taakgroep Vorming en Toerusting Activiteit 19 maart 2020 Taakgroep Vorming en Toerusting

Teksten (gedichten en gebeden) uit het Liedboek -
Corinne Kat en Wybe Feenstra


"Liedboek - Zingen en bidden in huis en kerk” is verschenen in 2013 als opvolger van het Liedboek voor de Kerken (dat 40 jaar dienst heeft gedaan als liedbundel in vele kerken).
Naast de 1016 liederen die een plek hebben gekregen in het Liedboek is er ook ruimschoots plaats ingeruimd voor allerlei gedichten en (gebeds)teksten.

Klaas Holwerda (secretaris van de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied) schrijft daarover het volgende in het ‘Ten geleide’: “Dit boek is niet enkel bedoeld voor gebruik in kerkdiensten, maar evenzeer om te functioneren op andere momenten en plaatsen, bijvoorbeeld in getijden en persoonlijke meditatie, pastoraat en geloofsgesprek, gezin en school’.

We willen op deze avond enkele teksten met elkaar lezen en bespreken. Mogelijk is dat ‘Laat heb ik u lief gekregen’ (een tekst van Augustinus op blz. 1439) of de intrigerende tekst ‘Kleine koe’ (op blz. 1525).
terug