Online diensten zonder (voor)zang Online diensten zonder (voor)zang

Bericht van het moderamen:

Gisteravond (d.d. 14-01-2021) heeft het moderamen besloten het dringend verzoek van het moderamen van de Generale Synode (en het Breed Moderamen van de Classis Groningen-Drenthe) te volgen. Met ingang van heden tot vooralsnog 9 februari 2021 zal tijdens de 'online' diensten alle zang, ook voorzang, en ook de bespeling van blaasinstrumenten, achterwege worden gelaten.

We betreuren het als moderamen zeer, maar zien voor dit moment geen andere mogelijkheden.
We kunnen niet voorzichtig genoeg zijn.

Bij de erediensten zullen de komende zangen aanwezig zijn:
voorganger, ambtsdrager, organist, koster en technici.

Op deze manier hopen we de contacten te minimaliseren, maar wel recht te doen om er 'samen' goede diensten van te maken. Die door u/jou thuis gevolgd kunnen worden via www.kerkdienstgemist.nl of www.kerkomroep.nl.

De brief die wij ontvingen van de Classis hieromtrent kunt u hier lezen.
 
terug