vrijdag 24 september 2021 t/m zondag 26 september 2021

Startweekend 24-26 september 2021

Datum: 
 vrijdag 24 september 2021 t/m zondag 26 september 2021

Activiteiten startweekend 24 en 26 september 2021
De persconferentie m.b.t. de coronamaatregelen is weer geweest. Het betekent dat we als kerk meer mogen organiseren.

De S(tart-) en S(lotdienst)commissie is druk bezig geweest met het Startweekend van 24, 25 en 26 september 2021.

QR-opdrachtentocht
Op vrijdagavond 24 september organiseren we een QR-opdrachtentocht door de wijken rondom de Ichthuskerk. Wat je nodig hebt is in ieder geval een mobiele telefoon met een scanner. Je krijgt via QR-codes opdrachten die je uit moet voeren. Komt allen! Want het mag weer. We starten om 19.00 uur vanaf ‘Ons Centrum’. Het is een tocht voor jong en oud.

Startdienst en aansluitende activiteiten
Op zondag 26 september gaan we eerst de startdienst bijwonen. Deze begint om 9.30 uur in de Ichthuskerk. Er zijn geen beperkingen meer. Dus iedereen is welkom.
Het thema van de dienst is: “Uw koninkrijk kome”.
Medewerking wordt verleend door zanger Gert Sennema.
De kinderen van de nevendienst werken ook mee aan deze dienst.

Na de dienst willen we graag gezamenlijk koffie en thee (en een drankje) drinken. Ook dit mag weer.
Mogen we een beroep op u doen? Neemt u taart/cake of gebak mee?
In het verleden werden we vaak verrast door heerlijk zelfgebakken taarten en cake. Maar ook als u het niet zelf bakt, stellen we uw meegebrachte taarten en cake zeker op prijs.
U kunt voor de dienst de taarten en de cake inleveren bij de leden van de commissie.

Na de koffie en thee kunt u vrijblijvend meedoen aan een tweetal activiteiten:

  • Een Bijbelquiz in de kerk. (ook hier is een mobiele telefoon nodig)
  • Een stiltewandeling.
Of gewoon lekker blijven kletsen in de zalen van ‘Ons Centrum’.
Van harte aanbevolen!     

S en S commissie
 

terug