Bankrekeningnummers Bankrekeningnummers

Bankrekeningnummers (IBAN):

Bankrekeningnummers (IBAN) College van Kerkrentmeesters (Algemeen)
ING-bank:
NL68 INGB 0000 9490 08
t.n.v. Protestantse Gemeente Niekerk-Oldekerk-Faan-Enumatil
RABO-bank: NL89 RABO 0323 7076 29
t.n.v. Protestantse Gemeente Niekerk-Oldekerk-Faan-Enumatil

Bankrekeningnummer (IBAN) Collectemunten
NL04 RABO 0373 7097 49
t.n.v. CvK PG Niekerk-Oldekerk-Faan-Enumatil inz. Collectemunten

Bankrekeningnummer (IBAN) Diaconie
NL62 RABO 0323 7113 16
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Niekerk-Oldekerk-Faan-Enumatil

 

terug