Beleidsplan PG NOFE 2019-2023 Beleidsplan PG NOFE 2019-2023
Een 'huis' van God en mensen

De Protestantse Gemeente Niekerk-Oldekerk-Faan-Enumatil maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland (PKN). De kerkorde schrijft voor dat de kerkenraad van iedere gemeente elke 4 jaar een beleidsplan dient vast te stellen. In dit beleidsplan wordt het leven en werken van onze gemeente beschreven voor de periode van 2019 tot 2023.

Dit beleidsplan bevat geen uitgebreide beschrijving van een (groot) aantal beleidsvoornemens, maar het beperkt zich tot hoofdlijnen. Een route wordt uitgestippeld, een richting aangegeven. Of om alvast vooruit te lopen op het beeld van een huis: Er wordt een bouwplan gemaakt.

Het beleidsplan is hier te lezen.
Of download het plan hier.
terug