Coronamaatregelen nov./dec. 2021 - besluitvorming moderamen Coronamaatregelen nov./dec. 2021 - besluitvorming moderamen

Maandagavond 15 november 2021 heeft het moderamen vergaderd.

Vanaf 12 november jl. heeft het kabinet strengere coronamaatregelen aangekondigd om coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. Deze regels gelden vanaf zaterdag 13 november 2021 om 18.00 uur. In heel Nederland (en ook de landen om ons heen), maar ook zeker in de Provincie Groningen, het Westerkwartier en onze dorpen is het aantal besmettingen hoog.

Het moderamen heeft daarom als volgt besloten:
Met directe ingang zijn alle kerkelijke gebouwen gesloten vanaf 18.00 uur voor activiteiten, vergaderingen, bijeenkomsten en andere ontmoetingen. (We sluiten hierbij aan bij de coronamaatregel dat voor de niet-essentiële dienstverlening, zoals contactberoepen, zaalverhuur, recreatie, pret- en dierenparken, welnesscentra, sauna's en zonnestudio's, recreatief vervoer (zoals rondvaartboten) en ook voor cursussen en trainingen (behalve als deze noodzakelijk zijn voor de beroepsuitoefening) vanaf 13 november 2021 de openingstijden gelden van 6.00 tot 18.00 uur, maar ook om de fysieke contacten te minimaliseren.)
- Er gelden drie uitzonderingen: de repetities van het Simchakoor ter voorbereiding op Kerst, de repetities van CMV Dindua ter voorbereiding op Kerst en de bijeenkomsten van de beroepingscommissie (staan deze en de komende weken op de planning). 
- De diensten van 21 november en 28 november* (zowel de ochtenddienst als 's avonds de Adventsvesper) zullen gehouden worden in de Ichthuskerk (kindernevendienst kan op de gebruikelijke wijze doorgang vinden).
- Voorafgaand en na afloop van de diensten wordt er geen koffie/thee gedronken.
De Zaaier wordt gesloten. 

* De viering van het Heilig Avondmaal op zondag 28 november 2021 in (nu) de Ichthuskerk willen we doorgang laten vinden op de wijze zoals dit ook in september jl. is gevierd (lopend, waarbij we voldoende afstand houden en bij het lopen een mondkapje dragen).

Bij gebruik van de kerkelijke gebouwen gelden de volgende basisregels:
- We wassen (desinfecteren) onze handen,
- We houden anderhalve meter afstand en schudden geen handen,
Bij klachten blijven we thuis,
- We zorgen voor voldoende ventilatie (het kan fris zijn in de gebouwen; hou hier rekening mee!)
- Bij verplaatsingen in de gebouwen dragen we een mondkapje.

Op maandag 6 december 2021 zal het moderamen zich beraden hoe verder n.a.v. de corona-ontwikkelingen.

Het blijft elke keer weer schakelen, wikken en wegen, ook voor het moderamen geen makkelijke opgaaf om deze besluiten te moeten nemen. We rekenen op ieders begrip in deze lastige en onzekere situatie waarin het corona-virus weer erg de ronde doet en de vervelende gevolgen voor iedereen voelbaar zijn!

NB: De diverse betrokkenen zullen per e-mail worden geïnformeerd over deze besluitvorming van het moderamen.

Namens het moderamen,
Christel Renkema-Blok (scriba)
 

terug