Bij de diensten november - december 2020 Bij de diensten november - december 2020

Gedachteniszondag 1 november
In onze gemeente draagt de eerste zondag in november een bijzondere karakter. We noemen het in de kerkelijke wandelgangen de ‘gedachteniszondag’. In het woord ‘gedachtenis’ schuilt het werkwoord ‘gedenken’. We gedenken de gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden (van november 2019 tot en met oktober 2020). Hun namen zullen nog eenmaal in de kerk genoemd worden.
Met liefde gedenken wij hen die ons zijn voorgegaan. Wij mogen hen geborgen weten in de eeuwige liefde van God. Het is God die tranen droogt en leven geeft. Dat zijn beelden (tranen drogen en leven dat gegeven wordt) die mensen meer of minder aanspreken. Hoe dan ook, de liefde (de liefde van mensen en van God) wordt in ieder geval letterlijk en figuurlijk onderstreept.

Dankdag 4 november 
De laatste gewone dienst in 2020 was de “Biddag” van 11 maart. De dag daarna werd de lock-down afgekondigd. We zijn nu inmiddels 8 maanden verder en nog steeds is het ‘gewone leven’ (en ook het kerkelijk leven) niet als voorheen.  Ook de “Dankdag” (op de eerste woensdag in november) vindt nog altijd in coronatijd plaats. Maja Swart gaat voor in deze dienst. Het thema is “dankbaar”. Wat zijn de ‘dingen’ waar we -ondanks corona- dankbaar voor (kunnen) zijn? Een mooie bijdrage van uw kant is het volgende verzoek/idee: dingen, aandachtspunten, gebeurtenissen en situaties waar u dankbaar voor bent kunnen doorgegeven worden aan Maja Swart. Dan neemt zij die mee in de dienst van de gebeden. Graag dit aan haar doorgeven tot en met zondag 1 november.

Gastvoorgangers 8 en 22 november
Zoals het er nu voorstaat worden er op deze beide zondagen 2 gastvoorgangers verwacht. Ds. Heleen Maat (8 november) en op 22 november ds. T.A. Huttenga (uit Burgum).

Gezinsdienst 15 november 
In de dienst op zondag 15 november staat het verhaal van Eddie & Norbert , twee varkens, centraal. Ze zijn buurmannen van elkaar. De een heeft een fijn leven en heeft alles onder controle. Hij vindt zich zichzelf goed,
Bij zijn buurman is het compleet anders.  Hij is rommelig en chaotisch en kan helemaal niet overweg met regels en systemen. Op een dag krijgen ze beiden een uitnodiging van God. God wil hen iets vertellen.

In de dienst zullen we horen wat God hen, maar ook ons, te vertellen heeft.

De bijbel lezing komt uit Lucas 18 vers 9-14 “De gelijkenis van de Farizeeër en de Tollenaar".

De gezinsdienstcommissie

Adventstijd
Na de laatste zondag van het kerkelijk jaar (22 november) beginnen we in de kerk aan een nieuw kerkelijk jaar: de tijd van advent, met daarin 4 adventszondagen. De eerste adventszondag valt dit jaar op 29 november. 
Op de eerste advent zouden we avondmaal vieren. Of dat door kan gaan (en zo ja, in welke (verantwoorde) vorm dan ook, is op dit moment nog niet duidelijk. 
 
terug