Bij de diensten oktober 2020 Bij de diensten oktober 2020

Zondag 4 oktober gaat Maja Swart-Andela voor. “Vier oktober dierendag”: die uitspraak en uitdrukking zit al van jongs af aan in mijn hoofd. Laatst speelde Maja met de gedachte om iets te doen met dierendag. Dieren komen in ieder geval ook in de Bijbel voor. Het meest bekende verhaal is wel de hele ‘beestenbende’ in de schuit van Noach.
Lees voor de aardigheid maar eens Lied 163! Benieuwd waar het op die vierde oktober over zal gaan.

Zondag 11 oktober gaan we na lange tijd - 8 maanden geleden - avondmaal vieren. Het moge duidelijk zijn dat dit niet op de ‘gebruikelijke wijze’ kan. Ook nu moeten we verstandig, voorzichtig en wijs handelen. Daar is al over nagedacht, door de gebruiksplancommissie en door de diaconie. Er is geen kindernevendienst. Het wordt een lopend avondmaal, met kleine bekertjes. Hopelijk staan de beperkingen de beleving van verbondenheid met de Heer en met elkaar niet in de weg.

Update 5 oktober: Het moderamen heeft zich maandagavond 5 oktober jl. gebogen over de vraag om de avondmaalsviering van komende zondag (11 oktober) wel of niet door te laten gaan. Er was (enkele weken geleden) een vorm bedacht waarin dit volgens ons verantwoord en veilig was. Maar gezien de verscherpte maatregelen lijkt het ons nu toch niet wenselijk om het zo uit te voeren. Een alternatief was ook niet zo gauw voorhanden.
We zijn ons bewust dat juist in moeilijke omstandigheden de viering van het avondmaal verbindend en bemoedigend zou kunnen zijn. En dat de kerk juist in moeilijke tijden brood en wijn met elkaar deelt, denkend aan het lijden van Jezus en aan het vele lijden in de wereld. Maar het veiligheidsaspect moet ook in acht genomen worden. Na ampele overwegingen heeft het moderamen het besluit genomen om de avondmaalsviering van zondag 11 oktober niet door te laten. Zondag 18 oktober wordt Louise gedoopt, dochter van Frouwke Veening en Theo Adema. De doop: altijd weer een bijzonder gebeuren, om hoopvol naar uit te kijken: “Water, water van de doop, taal en teken van de hoop: zie wij komen bij u staan, wijs ons Gods beloften aan!” (Lied 358).

De dienst van zondag 25 oktober betreft een praisedienst. Ds. Christel Minnaard uit Aduard (nu werkzaam in Garrelsweer) is de voorganger. Maar ze is niet ‘live’ aanwezig. De muziekband is dat wel. 

ds. Wybe Feenstra

Praisedienst 25 oktober 2020
We houden weer een Praisedienst! Christel Minnaard zal spreken over “Volhouden!?” en dat doet ze deze keer op een wel heel bijzondere manier. Laat je verrassen en bemoedigen. Voor velen is het een donkere en pijnlijke tijd. Misschien doet het leven jou ook wel pijn. Lukt het dan om door te gaan? En hoe staat het met ons geloof? Zijn we
daarin extra gemotiveerd of laten we het er maar bij zitten en worden we lauw door alle beperkingen vanwege het Coronavirus.
De lezingen zijn uit Psalm 23 en Lucas 9: 1-6.

Praiseband ‘Westerkwartier’ zal weer een paar prachtige liederen spelen en zingen, tot eer van onze God. Ook in deze tijd is Hij bij ons. Helaas mogen we niet samen zingen, maar samen neuriën mag vast wel. We hopen jou te ontmoeten op 25 oktober. De dienst begint om 10:30 uur. 

Hartelijke groet,
Frieda, Jaap, en Gjalt
terug