Nieuws vanuit de Classis Groningen-Drenthe Nieuws vanuit de Classis Groningen-Drenthe
NIEUWSBRIEF CLASSIS GRONINGEN-DRENTHE

OPVANG VLUCHTELINGEN

10 september 2022

Aan alle kerkenraden, voorgangers en vooral ook gemeenteleden van gemeenten in onze classis Groningen-Drenthe,

Het was een ‘dringende oproep’ om iets te doen aan een ‘noodsituatie’.
Een beschamende situatie die was ontstaan in Ter Apel, dat zo veel mensen buiten moesten slapen en niet wisten waar ze aan toe waren kon op die inhumane manier niet verder gaan. De stichting INLIA riep kerken en daarmee onze kerkelijke gemeenten op om te bespreken of er mogelijkheden zouden zijn om hulp te verlenen. De uitnodiging was op vrijdag, de bijeenkomst op zaterdag met ruim 50 mensen in de zaal en de opvang kwam op zondag al op gang. Kerkelijke gemeenten die hun kerkzaal of een andere ruimte ombouwden tot een plek waar mensen konden wonen, zich tenminste een beetje thuis zouden kunnen voelen. Leven, slapen, koken, douchen, toiletten, al die dingen moesten soms in sneltreinvaart worden geregeld. Het is werkelijk fantastisch hoe jullie hebben gereageerd. Op dit moment zijn er zo’n 20 gemeenten betrokken bij de opvang van ruim 400 mensen. En dat terwijl niemand precies wist waar ze aan begonnen.

Namens het Breed Moderamen van onze classis wil ik iedereen hartelijk dank zeggen voor deze ongelooflijke inspanning. Het is niet vanzelf gegaan en dat is het nog steeds niet. Er zit spanning ook op deze opvang, want soms valt iets niet goed en het gaat om mensen die heel wat hebben meegemaakt; meestal gaat het goed, maar ook de omgeving stelt het niet altijd op prijs; dat zijn de risico’s die deze gemeenten hebben genomen. Het is hartverwarmend. Hier zijn we open en gastvrij gemeente. Al die vrijwilligers die meewerken en zo veel energie laten zien. Geweldig.

Helaas is deze opvang nog steeds nodig, ondanks een nieuw gebouw met veel mogelijkheden in Zoutkamp. En straks, eigenlijk nu al, is er een andere vorm van opvang van belang voor een groep mensen die in Ter Apel is geregistreerd of zelfs al een status heeft gekregen en weet dat ze hier mogen blijven. Er blijft woonruimte nodig voor kleine groepen mensen, vooral statushouders, om de flessenhals die Ter Apel is geworden te ontlasten. De Protestantse Kerk organiseert daarin mee, zie de website van de Protestantse Kerk Nederland (www.protestantsekerk.nl). Een leegstaande pastorie of een woning die gehuurd kan worden, er zijn veel mogelijkheden om te helpen en we hopen dat het gebeurt. Dat is voor de langere termijn, want er is voor velen nog geen zicht op definitieve woonruimte.

Hier wordt waar gemaakt:
Want ik had honger en jullie gaven mij te eten
ik had dorst en jullie gaven mij te drinken
ik was een vreemdeling en jullie namen mij op
ik was naakt en jullie kleedden mij
ik was ziek en jullie bezochten mij
ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.

Ik hoop dat wij in onze voorbeden ruimte maken voor zowel de mensen waar al die hulp op is gericht als voor de vrijwilligers, ter bemoediging.

ds. Jan Hommes
classispredikant classis Groningen-Drenthe
0651999711
j.hommes@protestantsekerk.nl

 
terug