Collecterooster Collecterooster
Via onderstaande link kunt u het collecterooster 2021 inzien.

Collecterooster 2021

 
 
12 september: Collecte Missionair Werk

12 september: Collecte Missionair Werk
Kliederkerk: Jong en Oud ontdekken het!

Op meer dan 150 plaatsen in Nederland wordt regelmatig Kliederkerk georganiseerd. Kliederkerk is een ideale plek voor gezinnen om samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbel en geloof te ontdekken. Samen eten, samen kliederen en samen vieren zijn de hoofdingrediënten van deze niet-alledaagse vieringen.

Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. Daarmee blijkt kliederkerk duidelijk in een brede behoefte te voorzien. ‘Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop’.

U kunt uw bijdrage voor de 
Collecte Missionair Werk (Kliederkerk)
overmaken naar: NL62RABO0323711316
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Niekerk-Oldekerk-Faan-Enumatil
o.v.v. collecte Missionair Werk 12-09-2021
 
5 september: Collecte Noodhulp na aardbeving in Haïti

5 september: Collecte Noodhulp na aardbeving in Haïti

NOODHULP NA AARDBEVING IN HAÏTI

De bevolking van Haïti werd getroffen door een zware aardbeving. Er zijn bijna 2.000 doden en meer dan 7.000 mensen raakten gewond. De verwoesting is enorm. Meer dan 14.000 gezinnen zijn dakloos. Hun huizen zijn verwoest of beschadigd. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk. Uw steun voor Haïti is zeer hard nodig!

Uw steun is hard nodig
Kerk in Actie biedt noodhulp via het internationale kerkelijk netwerk ACT Alliance. Samen met kerken wereldwijd ondersteunen we lokale partners bij het geven van noodhulp. Er is dringend behoefte aan tenten, kleding, voedsel, zeep en waterfilters voor schoon drinkwater.

U kunt uw bijdrage voor de 
Collecte van Kerk in Actie, Noodhulp Haïti
overmaken naar: NL62RABO0323711316
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Niekerk-Oldekerk-Faan-Enumatil
o.v.v. collecte Noodhulp Haïti 05-09-2021
 
26 september: Collecte Kerk in Actie / Zending

26 september: Collecte Kerk in Actie / Zending
Vrede Israël /Palestina:

In Israël leeft de Joodse en Palestijnse bevolking dicht bij elkaar, maar ze hebben geen contact. Het Rossing Center for Education and Dialogue, christelijke partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil hier verandering in brengen. Via een uitwisselingsprogramma worden Joodse en christelijke Palestijnse kinderen met elkaar in contact gebracht. De kinderen, in de leeftijd van 10-15 jaar, krijgen op hun eigen school lessen over elkaars cultuur en godsdienst. Daarna gaan schoolklassen bij elkaar op bezoek.

Ze ontmoeten elkaar dan vaak voor het eerst en ontdekken dat de anderen net zo zijn als zijzelf. Ook zijn er trainingen en ontmoetingen voor de docenten. De ontmoetingen helpen om vooroordelen weg te nemen. Als Joodse en Palestijnse kinderen elkaar al jong leren begrijpen, geeft dat hoop voor de toekomst.
Met deze collecte steunt u het vredeswerk in Israël en het wereldwijde zendingswerk van Kerk in Actie. Van harte aanbevolen!

U kunt uw bijdrage voor de 
Collecte voor Kerk in Actie / Zending (Israël/Palestina)
overmaken naar: NL62RABO0323711316
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Niekerk-Oldekerk-Faan-Enumatil
o.v.v. collecte KIA Zending Israël/Palestina 26-09-2021
 
19 september: Collecte Kerk in Actie / Zending

19 september: Collecte Kerk in Actie / Zending
Syrië: De kerk als plek van hoop en herstel

Uitzichtloos en rampzalig. Dat is nog altijd hoe je de situatie op veel plekken in Syrië kunt omschrijven. En nog steeds probeert de kerk mensen zo goed en zo kwaad als dat lukt te helpen. Ze deelt maaltijden en medicijnen uit en zoekt onderdak voor mensen zonder huis. Kerk in Actie steunt dit belangrijke werk en helpt de kerk moed te houden. Zodat ze, ook in deze zwarte tijden, een plek van hoop en herstel kan blijven.

U kunt uw bijdrage voor de 
Collecte voor Kerk in Actie / Zending (Syrië)
overmaken naar: NL62RABO0323711316
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Niekerk-Oldekerk-Faan-Enumatil
o.v.v. collecte KIA Zending Syrië 19-09-2021
 
22 t/m 27 november Kerk in Actie huis-aan-huis-collecte

22 t/m 27 november Kerk in Actie huis-aan-huis-collecte
Vorig jaar is er voor het eerst huis-aan-huis gecollecteerd voor Kerk in Actie.
Met de opbrengst konden ze veel goeds doen voor de kinderen in de vluchtelingenkinderen in heel Griekenland. Maar het probleem is nog niet opgelost dus we gaan door! Zorgen voor de kinderen. Voor scholing, betere huisvesting, medicatie, veiligheid. Kortom de basis waar ieder kind recht op heeft!

Vorig jaar heeft al een klein aantal collectanten voor een mooie start gezorgd,
Helpt u dit jaar ook?

De collecte wordt gehouden van 22 t/m 27 november.
Vele handen maken licht werk!
U kunt zich opgeven bij Martje Postma.
Alvast bedankt!

06-29835475
postmaps@hetnet.nl
 
lees meer »