Collectes 31 januari 2021 Collectes 31 januari 2021

~ klik op de blauwe linkjes voor meer informatie ~

31 januari 2021 - Collecte diaconaal jaarproject - Platform kerken Westerkwartier
Vanuit de kerken ondersteunen duizenden harten en handen het vrijwillige hulpverleningswerk, in samenwerking met de overige welzijnsorganisaties aan alle inwoners in het Westerkwartier.

Het platform werkt samen op drie speerpunten, te weten:
  • Eenzaamheid en armoede bestrijden (Bezoekwerk/wijkteams/ontmoetingsmiddagen).
  • Financiële hulp en begeleiding (Stichting SchuldHulpMaatje Westerkwartier).
  • Werken aan werk en inkomen (Stichting DeWerkplaatZ).
U kunt uw bijdrage voor de diaconaal jaarproject overmaken naar:
NL62RABO 0323711316
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Niekerk-Oldekerk-Faan-Enumatil
o.v.v. collecte diaconaal jaarproject 31 januari 2021

31 januari 2021 - Collecte jeugdwerk JOP
U kunt uw bijdrage voor jeugdwerk JOP overmaken naar: 
NL89RABO0323707629
t.n.v. Prot. Gem. Niekerk-Oldekerk-Faan-Enumatil
o.v.v. collecte jeugdwerk JOP 31 januari 2021

31 januari 2021 - Collecte plaatselijk pastoraat
U kunt uw bijdrage voor het plaatselijk pastoraat overmaken naar: 
NL89RABO0323707629
t.n.v. Prot. Gem. Niekerk-Oldekerk-Faan-Enumatil
o.v.v. collecte plaatselijk pastoraat 31 januari 2021
 
terug