Collecte Kerk In Actie Werelddiaconaat 18 oktober 2020 Collecte Kerk In Actie Werelddiaconaat 18 oktober 2020

Rwanda – Met zusters werken aan voldoende eten
De gemeenschap van zendingsdiaconessen in Rwanda telt ongeveer veertig zusters. Zij willen een christelijke getuigenis voor hun omgeving zijn. De zusters werken als lerares, verpleegster en kerkelijk werkster in de dorpsgemeenschappen om hen heen. Zij bieden ook een landbouwprogramma en een trainingscentrum voor kleine boeren om de voedselzekerheid en onderlinge samenwerking in de regio te verbeteren. Zo helpen zij de allerarmste boerinnen en boeren om hun economische positie te verbeteren, zodat zij hun gezinnen kunnen voeden en geld hebben om hun kinderen naar school te laten gaan.

Meer info vindt u/jij hieronder (door op de diverse links te klikken):
Flyer Rwanda Landbouw
Power Point Rwanda Landbouw
Website project KIA Werelddiaconaat

U kunt uw bijdrage voor KIA Werelddiaconaat overmaken naar: NL62RABO0323711316
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Niekerk-Oldekerk-Faan-Enumatil
o.v.v. collecte KIA Werelddiaconaat 18 oktober 2020
terug