Corona-maatregelen januari 2022 Corona-maatregelen januari 2022

Op dit moment (januari 2022) gelden in onze gemeente de volgende corona-maatregelen:

  • De diensten begin 2022 zullen - tot nadere berichtgeving'online' gehouden worden (enkele medewerkers in de kerk) via Kerkdienstgemist.nl.
  • De dienst op zondag 16 januari 2022 zal verplaatst worden van de Liudgerkerk naar de Ichthuskerk

  • De themazondag/-dienst op zondag 6 februari 2022 zal verplaatst worden van de Liudgerkerk naar de Ichthuskerk. Op 17 januari 2022 heeft de kerkenraad besloten om de themadienst te verplaatsen naar een later moment in het jaar. Er zal op zondag 6 februari 2022 een gewone dienst gehouden worden.

Verder blijven de volgende corona-maatregelen gelden:
- Tijdens de diensten is er geen samenzang.
Alle diensten zullen tot nadere berichtgeving gehouden worden in de Ichthuskerk .
De Zaaier blijft gesloten en er worden geen erediensten gehouden in de Liudgerkerk.
Tot en met 25 januari 2021 zijn alle kerkelijke gebouwen gesloten vanaf 17.00 uur voor activiteiten, vergaderingen, bijeenkomsten en andere ontmoetingen. Enkele uitzonderingen: CMV Dindua, het Simchakoor en de Praisegroep.
 
Bij gebruik van de kerkelijke gebouwen gelden de volgende basisregels:
- We wassen (desinfecteren) onze handen,
- We houden anderhalve meter afstand en schudden geen handen,
Bij klachten blijven we thuis,
- We zorgen voor voldoende ventilatie (het kan fris zijn in de gebouwen; hou hier rekening mee!)
- Bij verplaatsingen in de gebouwen dragen we een mondkapje.
- We verzoeken alle gebruikers een presentielijst bij te houden en deze 4 weken te bewaren en daarna te vernietigen.

Op woensdagavond 26 januari 2022 zal het moderamen vergaderen en n.a.v. de persconferentie op dinsdag 25 januari 2022 opnieuw bekijken of er versoepelingen mogelijk zijn en/of aanscherpingen nodig zijn.

Namens het moderamen,
Christel Renkema-Blok (scriba)

 

terug