Corona-maatregelen dec 21/jan 22 Corona-maatregelen dec 21/jan 22

Sinds 19 december 2021 is in Nederland weer een lockdown van kracht. Het moderamen heeft de volgende moeilijke en vooral verdrietige besluiten genomen:

 • De Kerstnachtdienst op vrijdagavond 24 december 2021 om 22.00 uur in de Ichthuskerk gaat niet door. Er zal geen fysieke kerkdienst zijn, maar ook geen 'online' uitzending via Kerkdienstgemist.nl (De Kerkenraad en andere gemeenteleden zullen op andere wijze het Kerstevangelie verspreiden......laat u/jou verrassen!)

 • De Kerstdienst op Eerste Kerstdag zal 'online' gehouden worden, zaterdag 25 december 2021 om 10.00 uur vanuit de Ichthuskerk. U/jij kunt online meevieren via Kerkdienstgemist.nl. (In de kerk zijn enkel medewerkers aanwezig.)
 • De Kerstdienst op Tweede Kerstdag zal 'online' gehouden worden, zondag 26 december 2021 om 9.30 uur vanuit de Ichthuskerk. U/jij kunt online meevieren via Kerkdienstgemist.nl. (In de kerk zijn enkel medewerkers aanwezig.)
   
 • De Oudejaarsdienst op vrijdagavond 31 december 2021 om 19.30 uur in de Ichthuskerk gaat niet door. Er zal geen fysieke kerkdienst zijn, maar ook geen 'online' uitzending via Kerkdienstgemist.nl. 
   
 • De diensten begin 2022 zullen - tot nadere berichtgeving'online' gehouden worden (enkele medewerkers in de kerk) via Kerkdienstgemist.nl.
 • De dienst op zondag 16 januari 2022 zal verplaatst worden van de Liudgerkerk naar de Ichthuskerk

 • De themazondag/-dienst op zondag 6 februari 2022 zal verplaatst worden van de Liudgerkerk naar de Ichthuskerk.

Verder blijven de volgende corona-maatregelen gelden:
- Tijdens de diensten is er geen samenzang.
Alle diensten t/m 6 februari 2022 zullen gehouden worden in de Ichthuskerk .
De Zaaier blijft gesloten en er worden geen erediensten gehouden in de Liudgerkerk.
Tot en met 14 januari 2021 zijn alle kerkelijke gebouwen gesloten vanaf 17.00 uur voor activiteiten, vergaderingen, bijeenkomsten en andere ontmoetingen.
 
Bij gebruik van de kerkelijke gebouwen gelden de volgende basisregels:
- We wassen (desinfecteren) onze handen,
- We houden anderhalve meter afstand en schudden geen handen,
Bij klachten blijven we thuis,
- We zorgen voor voldoende ventilatie (het kan fris zijn in de gebouwen; hou hier rekening mee!)
- Bij verplaatsingen in de gebouwen dragen we een mondkapje.
- We verzoeken alle gebruikers een presentielijst bij te houden en deze 4 weken te bewaren en daarna te vernietigen.

Namens het moderamen,
Christel Renkema-Blok (scriba)

 

terug