Vanaf 9 mei 2021 weer kerkdiensten mét kerkgangers Vanaf 9 mei 2021 weer kerkdiensten mét kerkgangers
Update 1 mei 2021: Voorlopig 30 kerkgangers (excl. medewerkers)
Vanaf zondag 9 mei 2021 zullen er weer kerkdiensten gehouden worden in de Ichthuskerk met maximaal 30 kerkgangers in de kerkzaal (dit aantal is exclusief medewerkers). Aanmelding is verplicht. Gemeentezang doen we niet, maar we werken met enkele (voor)zangers tijdens de erediensten. Ook wordt dringend geadviseerd mondkapjes te dragen tijdens verplaatsingen.

De diensten zullen ook 'online' worden uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl.

NB: Kindernevendienst is in een aparte ruimte 'gewoon' mogelijk (deze kinderen en leiding worden niet meegeteld bij de max. 30 kerkgangers). Kinderen die in de kerkzaal plaatsnemen worden wel meegeteld bij de max. 30 kerkgangers.
___________________________________________________________

Het is belangrijk om u goed te informeren hoe we de diensten gaan organiseren en waar u rekening mee moet houden. Hieronder volgt een beknopt gebruiksplan:
 • Kerkdienst bijwonen?
  Meldt u zich donderdag of vrijdag aan via www.pg-nofe.nl of via Whatsapp (06-26004732) of bel op donderdagavond of vrijdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur naar 06-26004732. U krijgt dan contact met Christiaan Sijsling, Alice Sijsling-Rotteveel of Suzanne Pel. Zij zetten dan uw naam op de lijst. Deze lijst wordt aan de kosters doorgegeven en 4 weken bewaard. Daarna wordt deze vernietigd. Wij hanteren een limiet van 30 kerkgangers!
 • Neem niet deel aan de eredienst/bijeenkomst bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).
 • Ontsmet uw handen bij binnenkomst. Binnenkost en uitgang via noordzijde (ingang Kerkdreef).
 • Dringend advies om bij binnenkomst en uitgaan van het kerkgebouw mondkapjes te dragen.
 • Garderobe is gesloten. Neem uw jas mee in de zaal.
 • Schud geen handen en/of vermijd ander fysiek contact.
 • Volg de aanwijzingen van onze coördinatoren/kosters. Zij begeleiden u naar en van uw zitplaats.
 • Neem de 1,5 meter afstand van elkaar in acht.
 • Samenzang is niet mogelijk. 
 • Wij hanteren een reinigingsplan: alles wordt gereinigd ná elke eredienst/bijeenkomst.
Enkele aanvullende aandachtspunten:
 • Doordat de ramen open staan i.v.m. de ventilatie kan het koud zijn in de kerk. Neem a.u.b. een dik vest, warme jas of deken mee.
 • De ontvangst kost tijd. We vragen u om op tijd te komen.
Het volledige 'Gebruiksplan Ichthuskerk & Ons Centrum' is tijdens de kerkenraadsvergadering van 29 juni 2020 goedgekeurd en vastgesteld. Het is in augustus geactualiseerd n.a.v. een evaluatie van de gehouden (doop)diensten in juli en augustus en door de kerkenraad vastgesteld op 31 augustus 2020.

Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd door Protestantse Kerk in Nederland en de richtlijnen van de RIVM. Dit gebruiksplan is een uitwerking van beide richtlijnen.

De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld, zodra hier aanleiding voor is.

We vragen dringend ieders hulp en medewerking om adequaat te kunnen handelen. De kerkenraad is verantwoordelijk, maar we kunnen het niet alleen.

Namens de kerkenraad en de gebruiksplancommissie,
Carla Tulleken
terug