Erediensten vanaf 5 september 2021 Erediensten vanaf 5 september 2021


Tijdens de kerkenraadsvergadering van 30 augustus jl. heeft de kerkenraad het volgende besloten:

  • Tijdens de erediensten is er weer samenzang mogelijk.
  • De diensten zullen de komende zondagen afwisselend gehouden worden in de Ichtuskerk en de Liudgerkerk (volgens het preekrooster 2021).
  • Er is geen voorafgaande aanmelding meer nodig. Wel blijft er een maximum aantal kerkgangers gelden van 100 (Ichthuskerk) en 50 (Liudgerkerk), zodat de 1,5 meter-afstandsregel gehandhaafd kan worden. We verzoeken u/jou om bij binnenkomst uw naam een telefoonnummer te noteren, want de registratieplicht blijft. Na 4 weken zullen we deze registratielijsten vernietigen. (Vol = vol; mocht blijken dat er teveel kerkgangers komen dan verzoeken we u/jou de dienst thuis via Kerkdienstgemist.nl te volgen.)
  • De mondkapjesplicht is per 26 juni jl. grotendeels vervallen. Alleen op plaatsen waar de anderhalve meter niet gehandhaafd kan worden blijft deze verplichting wel gelden. Deze verplichting geldt niet voor kerkdiensten, maar kan wel worden toegepast op plaatsen waar de nakoming van de 1,5 meter afstand niet mogelijk is. Hierbij valt te denken aan te krappe toegangsportalen tot kerkgebouwen, bij sanitaire voorzieningen e.d. We rekenen op ieders verantwoordelijkheid in deze situaties! 
  • De basisregels (afstand houden, handen wassen en thuisblijven bij klachten) blijven gelden.
 
terug