Nieuws van de Kindernevendienst Nieuws van de Kindernevendienst

Hallo tieners,

De vakantie zit er al bijna weer op.
Het zal dan ook niet lang meer duren voor de activiteiten, zoals
Catechisatie/Club e.d. weer van start gaan.
Dit jaar hebben de brugklassers catechisatie in “’Ons Centrum” van Ds. Wybe Feenstra. Voor de anderen groepen wordt er catechisatie gegeven door gemeenteleden. Degene die naar de brugklas gaan en degene die vorig jaar catechisatie bezochten, krijgen binnenkort een berichtje van één van de jeugdouderlingen.( voor het startweekend )
Is dit niet het geval en wil/kun je komend seizoen wel (weer) meedoen, graag even een belletje of een mailtje naar Foekje Hummel. Tel 502562 / e-mail.
We willen graag inventariseren hoeveel jongeren hiervoor  in belangstelling hebben .
Informatie over de clubavonden ontvangen jullie nog.
Heb je nog vragen of opmerkingen, schroom niet om contact met ons op te nemen.

Groeten van de Jeugdouderlingen,
Martin van der Schors
Foekje Hummel
 

terug