Advent 2020 - 'Engelen in de kerk? Jazeker, allemaal engelen' Advent 2020 - 'Engelen in de kerk? Jazeker, allemaal engelen'

Een groepje mensen heeft het initiatief genomen voor een aantal activiteiten in de komende adventstijd, de weken voor Kerst. Het heeft te maken met ‘engelen’. Engelen in soorten en maten, engelen in letterlijke en figuurlijke betekenis.
Er wordt een expositie van afbeeldingen van engelen georganiseerd in de Liudgerkerk. U en jullie kunnen alvast bedenken of uw engel daar ook een weekje mag ‘logeren’.
Bij deze tentoonstelling zullen enkele kerkdiensten aansluiten. Ook worden er een paar gespreksavonden en workshops aangeboden, waar we kunnen praten over of creatief bezig kunnen zijn met ons beeld van een engel. We hopen ook kinderen en jongeren bij het thema te betrekken. Bovendien hebben we een diaconale actie in voorbereiding, waarbij mensen ‘als een engel’ voor iemand anders kunnen zijn.

Wie zou hier de engel zijn?

Kortom, we hopen dat de mensen als het ware geruis van engelenvleugels ervaren in de adventstijd, hoewel … we gaan ook nadenken over de vraag of engelen eigenlijk altijd vleugels hebben! Wat denk jij? Wat denkt u?

We weten natuurlijk niet hoe het in december met de coronamaatregelen is. Toch zijn we begonnen met de organisatie. Als bepaalde dingen niet door kunnen gaan, dan blijven ze misschien wel staan voor een ander jaar. Ook het samen voorbereiden van dit ‘engelenproject’ is een vorm van kerk-zijn, waarmee we blij zijn in de verder zo stille coronatijd.

In komende nummers van Kerksein, in Dörpsproat en op deze site leest u de komende tijd meer over dit project.

Met hartelijke groet, Janita Wilmink, Maja Swart-Andela en Corinne Kat
terug