'Geef elkaar de ruimte' 'Geef elkaar de ruimte'

Enkele aandachtspunten n.a.v. de versoepelingen:

  • Tijdens de erediensten is er weer samenzang mogelijk.
  • De diensten zullen de komende zondagen afwisselend gehouden worden in de Ichtuskerk en de Liudgerkerk (volgens het preekrooster 2021).
  • Er is geen voorafgaande aanmelding meer nodig en de registratieplicht vervalt.
  • De basisregels (gepaste afstand houden, handen wassen en thuisblijven bij klachten) blijven gelden.
terug