Gebedsavond Gebedsavond

We zijn weer begonnen!
Eén keer in de 14 dagen komen we bij elkaar in de kerk.
Zoals ook in vorige seizoenen gebruikelijk was, worden de bijeenkomsten voorbereid door verschillende mensen. We luisteren naar de inleiding en naar muziek (zingen mag helaas nog niet) daarna krijgen alle aanwezigen de kans om gebedspunten aan te leveren en bidden we gezamenlijk. Uiteraard is er ook stil gebed waarin we onze zorgen/dankbeden aan God kunnen toevertrouwen. 
We beginnen om 19.00 uur en eindigen zo rond 19.45 uur.

Nieuw dit jaar is dat we de inleiding en de liederen die beluisterd worden via de mail versturen naar diegene die (nog) niet in de kerk kunnen komen en graag vanuit huis mee willen doen. 

Bidden
Voor een aarde vol zorgen
Geteisterd door kwaad
Omdat zo vaak en zoveel
Wordt gevreesd en gehaat

Voor een virus en honger
Wat met vluchters gebeurt
Dat door onze gebeden
Gods hemel straks scheurt

Voor mensen die lijden
Het gevecht met een last
Niet zo zijn als die ander
Het dozijn dat niet past

Voor geloof, hoop en liefde
Want dat is pas kracht
Voor een wereld vol vrede
Met verlangen verwacht


De data in oktober, november en december 2020 zijn:
12 en 26 oktober, 9 en 23 november, 7 en 21 december.

U/jij bent van harte welkom!

Voor meer informatie of als u de mail met inleiding/liederen wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met:
Gjalt en Boukje de Jong, 0594-505722, boukjeg@hotmail.com
terug