Gemeentegroeigroep seizoen 2020-2021 Gemeentegroeigroep seizoen 2020-2021Groeigroep seizoen 2020-2021

Even een berichtje van de Groeigroep over het afgelopen seizoen.
We begonnen vol goede moed op 22 september in ‘Ons Centrum’. Normaal gesproken komen we samen bij iemand in de huiskamer, maar hier konden we met onze groep niet de 1,5 meter afstand houden. Dan maar de grootste zaal van ‘Ons Centrum’, totdat ook in januari de kerk op slot ging voor ons.

Gelukkig hebben we technische mensen in de groep en zijn we met digitale Groeigroep avonden begonnen. Dit was in het begin erg wennen en technisch gezien ging er wel eens iets mis. Op den duur hadden we een goed programma, waar het beeld en geluid prima was en waar iedereen op de laptop of telefoon goed te zien en te verstaan was.

We zijn als Groeigroep gegroeid en zijn nu met  15 deelnemers.
We hebben het afgelopen seizoen ‘gewerkt’ uit het boekje van het Evangelisch Werkverband wat de titel had: ‘Durf Daniël te zijn’, Jezus navolgen buiten je christelijke bubbel.
Het ging over Daniël, die als jonge balling uit Jeruzalem in Babel radicaal vasthoudt aan zijn God en tegelijkertijd radicaal integreert in de heidense samenleving waar hij terecht gekomen is.
Hoe kunnen wij christen zijn in een steeds meer seculiere samenleving en een land waar we als christenen in de minderheid zijn? Daar hebben we interessante gesprekken over gehad!

Ook hadden we twee  ‘Do events’. In voorgaande jaren gingen we een film bekijken bij iemand thuis. Dit keer had iemand uit de groep bij iedereen een kerstfilm afgeleverd, zodat we thuis allemaal naar dezelfde film konden kijken. Een prachtig initiatief!
Ons tweede ‘Do event’ bestond uit  het maken van poppen voor kamp Morra. Dit is een actie om aandacht te vragen voor de schrijnende omstandigheden in het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos.
Op 2 april werden meer dan 4000 poppen opgesteld in een weiland in het Friese dorp  Morra, symbolisch voor het aantal kinderen in het vluchtelingen kamp. Geweldige actie!

Al met al toch weer een heel leerzaam, inspirerend en bijzonder seizoen. Om op deze manier, ondanks alle beperkingen, toch elkaar te ontmoeten en op de hoogte te blijven van elkaars wel en wee heb ik als ontzettend waardevol ervaren. Om zo als Groeigroep kerk te zijn is een zegen. We hopen in het nieuwe seizoen elkaar weer fysiek te kunnen ontmoeten, want daar zien we allemaal naar uit.

Jaap Wieringa
terug