Startweekend 24, 25 en 26 september 2021 Startweekend 24, 25 en 26 september 2021

Wat kan wel en wat kan niet tijdens het startweekend?
Deze vraag houdt ons als S(tart-) en S(lotdienst) commissie bezig.
Corona bepaalt nog steeds het leven van alledag.

In de vorige ‘Kerksein’ deden we een oproep om te helpen bij het organiseren van een spooktocht op vrijdag 24 september. Vanwege de onzekerheid hebben we besloten om deze tocht niet door te laten gaan.
Maar wat gaan we dan doen?

Als de maatregelen het toelaten gaan we zeker wat organiseren. Dus houd goed WhatsApp, de mail en aankondigingen tijdens de diensten etc.
in de gaten.

Vrijdag 24 september
We gaan ‘wat’ organiseren.
Wat is dus nog onduidelijk.

Zondag 26 september
Voor het Corona tijdperk hadden we na kerktijd allerlei activiteiten gepland. We dronken koffie en thee. We smulden van de meegebrachte taarten. We genoten van de lunch.
Welke invulling na de kerkdienst mogelijk is, zal gedurende de maand september duidelijk worden.
In ieder geval proberen we wel koffie/thee en ranja te schenken. Op afstand kunt u dan anderen ontmoeten. Misschien………………is er meer mogelijk?..........We houden u op de hoogte.

De kerkdienst
Het thema van het kerkelijk jaar is:
‘Van U is de toekomst’
Deze zondag willen we specifiek stilstaan bij de tekst van het Onze Vader en dan met name de woorden: ‘Uw koninkrijk kome’.

Aan deze dienst werkt Gert Sennema mee. Hij is een bekende zanger van het levenslied. Hij zingt in het Westerkwartiers-Gronings. Hij schrijft z’n eigen teksten en probeert actueel nieuws in zijn liederen te verwerken. Levensliederen gaan over verleden, heden en toekomst. Gert sluit in zijn liederen aan bij de dienst van deze zondag.

S en S commissie

terug