"Leren en leven onder de regenboog" "Leren en leven onder de regenboog"

Veertigdagentijd bij de Kindernevendienst

In de kerk en de Kindernevendienst gaan we binnenkort van start met het veertigdagenproject. Dit jaar rondom een hongerdoek uit Haïti. Het thema is "Leren en leven onder de regenboog". In de veertigdagentijd en op Paaszondag gaan we tijdens de kerkdienst en in de Kindernevendienst steeds één of meer delen van dit doek bekijken. Boven aan dit hongerdoek is een regenboog te zien. De regenboog is in de Bijbel een teken van Gods trouw. Onder de regenboog speelt zich van alles en nog wat af: mooie, maar ook lelijke dingen. Als je goed kijkt, zie je dat ook terug op dit hongerdoek. Als je ernaar kijkt zie je dat het over 'leven' gaat, maar ook over dat mensen moeten 'leren om (goed) te leven'. 

In de Veertigdagenkalender die iedereen heeft gekregen, staat meer over het hongerdoek. En ook over wat we elke zondag in de Kindernevendienst gaan doen.

Op zondag 5 april is het Palmzondag, Palmpasen. 
We denken dan aan hoe Jezus onder luid gejuich door de mensen Jeruzalem binnen werd gehaald. Op deze zondag gaan we tijdens de Kindernevendienst Palmpasenstokken maken.
We beginnen meteen om 9.30 uur in De Zaaier.
Als jullie thuis nog een Palmpasenstok hebben liggen van vorig jaar, willen jullie die dan meenemen? Zo niet, laat het even weten aan iemand van de Kindernevendienstleiding. Wij zorgen er dan voor dat er een stok klaarligt, die je kan lenen.
Als de stokken klaar zijn, gaan we in een echt Palmpasenoptocht met onze versierde stokken de kerk binnen.

Groetjes van de leiding van de Kindernevendienst.

terug