Kerkauto Kerkauto

Tijdens de laatste kerkenraadsvergadering (juni 2022) werd gevraagd of er nog ‘kerkauto’ is op zondag waar mensen een beroep op kunnen doen voor vervoer naar de kerk (en terug).

De heer Theo Renkema is gevraagd of hij de ‘kerkauto’ weer wil opstarten. Hij is hiertoe bereid, maar wil eerst graag weten wie er graag van de ‘kerkauto’ gebruik willen maken om op zondag naar de kerk te kunnen.

Mensen die vervoer nodig hebben kunnen zich aanmelden bij Theo Renkema via 0594-502006 of 06-
23199194. Op basis van de aanmeldingen zal hij dan vervolgens op zoek gaan naar chauffeurs.

terug