zaterdag 24 december 2022 om 19:30

Kerstnachtdienst Ichthuskerk
Voorganger(s): Mw. Maja Swart-Andela


Vandaag gaat mw. Maja Swart-Andela voor.
Aan de Kerstnachtdienst wordt medewerking verleend door Christelijke Muziekverening Dindua.

U/jij kunt de dienst ook thuis live meevieren via www.kerkdienstgemist.nl met geluid én beeld.
Dit kan ook op een later tijdstip.

terug