zondag 29 oktober 2023 om 14:00

Praisedienst Ichthuskerk
Voorganger(s): Ds. P. Hulshof (uit Oudehorne/Nieuwehorne)


Vandaag is er praisedienst in de Ichthuskerk in Oldekerk waarin aandacht is voor dankdag voor gewas en arbeid.
Ds. P. Hulshof uit Oudehorne/Nieuwehorne gaat voor in deze dienst. Let op het aanvangsttijdstip: 14.00 uur!

U/jij kunt de dienst ook thuis live meevieren via www.kerkdienstgemist.nl met geluid én beeld.
Dit kan ook op een later tijdstip.

terug