zondag 1 september 2024 om 09:30

Kerkdienst Ichthuskerk Oldekerk
Voorganger(s): Ds. H.J. Meijer (uit Roden)


Vandaag is er een kerkdienst in de Ichthuskerk in Oldekerk.
Ds. H.J. Meijer uit Roden gaat voor.

Elke eerste zondagochtend van de maand na de dienst zijn er collectemunten verkrijgbaar in 'Ons Centrum' of in 'De Zaaier'. Contactpersonen: Jakob en Thea Koning, Smidshornerweg 16, 0594-504471.

U/jij kunt de dienst ook thuis live meevieren via www.kerkdienstgemist.nl.
Dit kan ook op een later tijdstip.

terug