Kerksein Kerksein

Gegevens redactie Kerksein
(maandelijks kerkblad)

"Kerksein" is het regelmatig verschijnende kerkblad van de Protestantse Gemeente Niekerk-Oldekerk-Faan-Enumatil.

De missie van het blad is om alle gemeenteleden, dorpelingen en ieder die belangstelling heeft voor het kerkelijk leven in onze dorpen te informeren over en te betrekken bij de ontwikkelingen en activiteiten van de geloofsgemeenschap als plek waar het christelijk geloof gevierd, gevoed en geleefd wordt.

Redactie Kerksein:
Liana Bouma, Henk Grashuis, Jan Sijsling, Christel Renkema en Annette Zuiderveld.

Hoofdredactie:
Jan Sijsling en Annette Zuiderveld
Contactpersoon: Jan Sijsling, Burg. Ritzemastraat 33, 9822 AS Niekerk, tel. 0594-505427, kerksein@gmail.com

Inleveradres kopij:
E-mail adres kerksein
- J. Sijsling, Burgemeester Ritzemastraat 33 9822 AS Niekerk (0594-505427)

 

terug