donderdag 27 mei 2021

Kopij inleveren Kerksein (juni-nummer)

Datum: 
 donderdag 27 mei 2021Uiterlijk inleverdatum kopij
Kerksein juni 2021. 

Redactie: kerksein@gmail.com

Verschijningsdatum Kerksein juni 2021:
2 juni 2021.

terug