Liudgerkerk in Niekerk

Liudgerkerk in Niekerk
Kerk van Niekerk
De kerk van Niekerk is een van oorsprong
Romaans  kerkgebouw uit de middeleeuwen In Niekerk, Westerkwartier in de provincie Groningen.

Beschrijving
De kerk is opgetrokken uit
baksteen en tufstenen en is een van de oudste van het Westerkwartier. Het oudste deel stamt uit de 12e eeuw en uit de eerste helft van de 13e eeuw. Het schip is nog volledig opgetrokken in tufsteen. De kerktoren werd in de 13e eeuw opgetrokken uit baksteen en delen tufsteen. In die eeuw werd ook een zijbeuk aan de zuidzijde gebouwd. Aan de noordzijde is de muur ook open; waarschijnlijk wilde men ook aan noordzijde een zijbeuk aanbouwen, maar om onbekende redenen is het hier niet van gekomen en is de kerk daar weer dichtgemetseld.

Het dak van de kerk bestond oorspronkelijk uit riet en werd later voorzien van dakpannen. De oorspronkelijke
apsis werd in het midden 17e eeuw vervangen door het huidige driezijdig gesloten koor. Mogelijk is toen ook het oude altaar van Bremer zandsteen, dat tijdens de reformatie werd weggehaald, als puin onder de vloer gelegd (teruggevonden in 1967 bij de restauratie).

In 1879 werd de kerk
gepleisterd, wat rond 1967 bij een restauratie weer ongedaan werd gemaakt. Bij die restauratie zijn ook de oude romaanse vensters weer teruggezet.


In de kerk staat onder andere een rijk gesneden
preekstoel uit 1705 van de hand van Allert Meijer en Jan de Rijk.


De oude kerkklok van 1620 van de
Lotharingse klokkengieters François Simon en André Obertin (Aubertin) werd in de Tweede Wereldoorlog omgesmolten en na de oorlog vervangen door een nieuwe.

Het
kerkorgel van de gebroeders Van Oeckelen dateert van 1895.


Het
kerkhof rond de kerk werd verhoogd met grond die vrijkwam bij het graven van een (later weer gedempte) gracht rond het kerkhof. Mogelijk gebeurde dit, net als bij de kerk van Spijk en bij de kerk van Niehove, uit bijgeloof om de geesten van de doden op het kerkhof te houden en te voorkomen dat ze het dorp inkwamen. Aan de binnenzijde van de gracht liep het lijkpad. Uit opgravingen is gebleken dat het kerkhof al bestond voordat de stenen kerk werd gebouwd.

 
terug