Vanaf 15 september 2022 Intergenerationele geloofsvorming en kerkzijn

Vanaf 15 september 2022 Intergenerationele geloofsvorming en kerkzijn

Intergenerationele geloofsvorming en kerkzijn

Ruimte voor ontmoeting, zelfreflectie en delen, gebaseerd op een geleide meditatie rond een thema – een bijeenkomst van anderhalf uur met als doel het stimuleren van verbondenheid met jezelf, met de ander en met God.

De samenkomst begint met een oefening om stil te worden, om je hoofd leeg te maken van alles wat je zo door de dag heen meemaakt, zodat je kunt concentreren op de meditatie. Deze geleide meditatie brengt je, als het goed is, naar een diepere laag in jezelf en nodigt je uit tot het overdenken van je eigen leven in het licht van de Eeuwige. De meditatie wortelt in de bijbelse verhalen waarin we ons eigen verhaal weerspiegeld zien. Na de meditatie volgt er een uitwisseling in twee- of drietallen, daarna praten we nog even verder met de hele groep en sluiten we met de bijeenkomst af.

Het is aan te bevelen om regelmatig te komen, maar je mag ook gerust een keer komen kijken of zo nu en dan aanschuiven.

Doelgroep:      
alle geïnteresseerden vanaf (ong.) 18 jaar

Opgave vooraf wordt op prijs gesteld:
tooswolters@planet.nl of 0594-502510

Data:   
iedere derde donderdag van de maand
in 2023: 19 januari, 16 februari etc.

Tijd:     
19.45 - 21.15 uur  
(koffie vanaf 19.30.uur)
 

terug