Zondagsbrief - wekelijks gemeentenieuws Zondagsbrief - wekelijks gemeentenieuws

Zondagsbrief (informatie juni-nummer Kerksein)

Op de eerste lentedag, zaterdag 21 maart, verscheen de eerste Zondagsbrief. Inmiddels zijn we ruim 2 maanden verder en is afgelopen zaterdag de elfde Zondagsbrief verschenen. Elke week wordt er in de brief 'gemeentenieuws' met u/jou gedeeld. Op dit moment ontvangen ongeveer 260 gemeenteleden de brief op zaterdag digitaal en wordt de brief op papier ook nog eens bij 30 mensen bezorgd. De bezorgers wil ik via deze weg hartelijk danken voor hun inzet!

Maar……er zijn ook gemeenteleden die de Zondagsbrief nog niet ontvangen, hen bereiken we mogelijk wel via andere middelen (denk aan: Kerksein, website en kerkapp), maar mogelijk leest u/jij dit en denkt u/jij 'deze Zondagsbrief wil ik ook wel ontvangen'.
Dit kan; u/jij kunt zich aanmelden bij ondergetekende om deze Zondagsbrief te ontvangen.

Christel Renkema-Blok (scriba)
e-mail: scribapgnofe@gmail.com
telefoon: 06-13840481 (mag telefonisch, maar ook via Whatsapp)
 
terug