Privacy-beleid Privacy-beleid
Privacy-beleid Protestantse Gemeente Niekerk-Oldekerk-Faan-Enumatil


Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Iedere organisatie binnen de Europese Unie moet voldoen aan de nieuwe privacywetgeving. Dit heeft ook gevolgen voor onze kerkelijke gemeente. Het is goed en belangrijk om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens van leden en bezoekers van onze kerkelijke gemeente. Tijdens de gemeentevergadering op zondag 25 november 2018 heeft de kerkenraad de aanwezigen geïnformeerd over het privacy-beleid van de Protestantse Gemeente Niekerk-Oldekerk-Faan-Enumatil (PG NOFE). Afgesproken is toen om iedereen per brief te informeren over het privacy-beleid en daartoe heeft u bij de Actie Kerkbalans een brief ontvangen die verwijst naar de documenten op de website (of in de kerkapp).

Wilt u de instemmingsverklaring die u heeft ontvangen invullen en deze ingevuld en ondertekend retourneren in de envelop van Actie Kerkbalans?

NB: Het is de bedoeling dat elke volwassene (persoon van 18 jaar en ouder) de instemmingsverklaring ingevuld retourneert. Op één formulier kunnen meerdere personen (onder elkaar) de verklaring invullen en ondertekenen. Daarnaast dient voor alle kinderen tot 18 jaar een instemmingsverklaring ingevuld te worden door één van de ouders/verzorgers (bij meerdere minderjarigen op 1 adres volstaat 1 verklaring). Mocht u meer verklaringen nodig hebben? Deze zijn opvraagbaar bij ondergetekende of te downloaden via één van de bijgevoegde documenten.

We hopen dat u allen de instemmingsverklaring invult en we als PG NOFE de privacy binnen onze kerkelijke gemeente kunnen waarborgen. Zonder het bijhouden en gebruiken van persoonlijke gegevens kunnen we als gemeente niet functioneren, maar daarbij willen we wel AVG-proof te werk gaan.

Met vriendelijke groet,

namens de kerkenraad

Christel Renkema-Blok (scriba Protestantse Gemeente Niekerk-Oldekerk-Faan-Enumatil)

coördinator gegevensbescherming

link naar document Privacy-statement
link naar document Bewaartermijnen
link naar document Inforformulier privacy
terug