Programma Vorming en Toerusting - seizoen 2020 - 2021 Programma Vorming en Toerusting - seizoen 2020 - 2021

Voorwoord

De Taakgroep Vorming en Toerusting organiseert activiteiten als ontmoetingsplaats voor gemeenteleden.

Onderwerpen als geloof en samenleving, (christelijke) kunst, muziek, excursies, gespreksgroepen. een boekbespreking, een film, stiltewandelingen en politiek-maatschappelijke onderwerpen kunnen een plek krijgen.

Vanwege de coronatijd kijken we steeds per periode wat de mogelijkheden zijn om - in verband met de gevolgen van corona - een (beperkt) programma te maken.
In de afgelopen periode (sept. t/m dec. 2020) zijn de stiltewandelingen en de gespreksavonden over teksten uit het Liedboek doorgegaan. Het bezoek aan Jorwert (in oktober - 12 aanmeldingen) kon niet doorgaan, door de toegenomen coronabesmettingen en de afspraken van dat moment (geen groepen en reisbewegingen beperken).

Voor de komende tijd hebben we de volgende planning gemaakt:
Stiltewandelingen
De groep die de stiltewandelingen organiseert heeft aangegeven dat - gezien de huidige omstandigheden - is besloten om in december 2020 geen stiltewandeling te organiseren. Ook in de Veertigdagentijd 2021 is er geen stiltewandeling georganiseerd.

Engelenproject
In december was het engelenproject. Helaas is door de aanscherping van de coronamaatregelen het project vroegtijdig gestopt en is de expositie in de Liudgerkerk niet doorgegaan.

Boekbespreking
We zouden het boek van Piet Schelling 'Vreemd en Bizar' - Lastige bijbelverhalen (Lastige bijbelverhalen worden uitgelegd, ook in relatie tot deze tijd) bespreken op dinsdag 26 januari en dinsdag 9 februari 2021.
Vanwege de verlenging van de lockdown zijn deze avonden niet door gegaan.

Excursie naar Atelier Elisabeth in het Iconenkerkje in Lettelbert
Datum:         zaterdag 10 of 17 april 2021
Deze excursie zal geen doorgang vinden.

Aanbeveling:
De interkerkelijke groep (Raad van kerken) van Zuidhorn heeft een programma 'Winterwerk'.
Zie ook de website: www.raadvankerkenzuidhorn.nl 

U/jij bent van harte uitgenodigd om mee te doen.
We hopen elkaar weer (zij het op gepaste afstand) te kunnen ontmoeten.

Taakgroep Vorming en Toerusting 2020 – 2021
Maja Swart-Andela, kerkelijk werker
Boukje de Jong
Jan Bos
Annette Zuiderveld
Greetje Heerlien-Poll, voorzitter

terug