Slotdienst - 16 juli 2023

Slotdienst - 16 juli 2023
Slotzondag 16 juli 2023

Het thema van deze slotzondag is: 
‘Wie honger heeft krijgt brood’

Dat thema past goed bij het thema van het kerkelijk jaar, namelijk:
Voor iedereen een plaats aan de tafel’

De woorden zijn ontleend aan lied 388:
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
Beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht,
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving,
genadig begin van goddelijk recht.

Jozef
Tijdens de dienst staat het verhaal van Jozef en zijn broers centraal. De broers moeten reizen om graan te halen. Er is een hongersnood in Israël.

Voedselbank
In de dienst gaan medewerkers van de voedselbank iets vertellen over de voedselbank. De manden voor de voedselbank zijn elke keer goed gevuld met producten. In ‘Kerksein’ kunt u lezen wat er gevraagd wordt. We zijn erg positief over de bijdrage, die de gemeenteleden steeds opnieuw leveren.

Zaterdag 15 juli. In de nacht van zaterdag op zondag slaapt de jeugd op het veld van de ijsbaan. ‘Een nacht zonder dak’
Dit had eigenlijk in september moeten plaatsvinden, maar het weer was toen spelbreker. De leiding van de clubs en de jeugd gaan aan de slag om de jeugd te motiveren een nacht zonder dak te slapen. 

Zondag 16 juli. We beginnen de dag met een ontbijt. Dit wordt georganiseerd door de Tienernevendienst. Hopelijk heeft de jeugd wat geslapen, want een ‘Nacht zonder dak’ is niet zomaar wat.
Hieronder ziet u het tijdsschema van de zondag:
  • Het ontbijt begint om 8.30 uur en eindigt om 9.00 uur.
  • Vanaf 9.00 uur. sluiten we het ontbijt af met een kopje koffie of thee.
  • Voor kerkgangers die niet deelnemen aan het ontbijt is dit een uitnodiging om vanaf 9.00 uur. aanwezig te zijn om samen voor de dienst even gezellig met elkaar koffie of thee te drinken.
  • De dienst begint om 9.30 uur in de Ichthuskerk.
  • Na de dienst is er koffie en thee.
     
In het septembernummer van Kerksein informeren we u over het startweekend (15,16 en 17 september).
Het thema van het nieuwe kerkelijk jaar is: ‘Ga je mee?’

De S en S commissie
 
terug