Startweekend seizoen 2022-2023

Startweekend seizoen 2022-2023


De start van het seizoen is altijd een feestelijk gebeuren.
Dat zal ook het geval zijn in het startweekend van 16, 17 en 18 september 2022.
De S(tart) en S(lot) commissie is blij dat er sprake is van samenwerking tussen diverse geledingen van onze gemeente.

Hieronder ziet u een opsomming van de festiviteiten:

Vrijdagavond 16 september: Tijdens deze avond kunt u meedoen aan een fietstocht met QR-codes.
Vorig jaar was de OR-code speurtocht te voet een groot succes. Dit jaar willen we een QR-code fietstocht organiseren. Let op……dit heeft niets met de Corona QR-code app te maken. U heeft een mobiele telefoon nodig met een QR-scanner. U fietst dan van opdracht naar opdracht.
We starten om 19.00 uur vanaf ‘Ons Centrum’
Het is een tocht voor jong en oud. Komt allen…!!

Zaterdag 17 september: In de nacht van zaterdag op zondag slaapt de jeugd op het veld van de ijsbaan. ‘Een nacht zonder dak’. Een aantal jaren terug is dit ook al eens georganiseerd. De leiding van de clubs en de jeugd gaan aan de slag om de jeugd te motiveren eens een nacht zonder dak te slapen. In ‘Kerksein’ vindt u meer informatie over dit evenement (zie pagina 16 van het septembernummer) of klik hier.

Zondag 18 september: We beginnen de dag met een ontbijt.
Dit wordt georganiseerd door de Tienernevendienst. Hopelijk heeft de jeugd wat geslapen, want een ‘Nacht zonder dak’ is niet zomaar wat.  

Hieronder ziet u het tijdsschema van de zondag:
Het ontbijt begint om 8.30 uur en eindigt om 9.00 uur.
Vanaf 9.00 uur sluiten we het ontbijt af met een kopje koffie of thee.
Voor kerkgangers die niet deelnemen aan het ontbijt is dit een uitnodiging om vanaf 9.00 uur aanwezig te zijn om samen voor de dienst even gezellig met elkaar koffie of thee te drinken.
De dienst begint om 9.30 uur in de Ichthuskerk.

Thema van de dienst: ‘Voor ieder een plaats aan de tafel’
‘Voor iedereen een plaats aan de tafel’ is het thema dit kerkelijk jaar. In deze dienst, die door leden van de liturgiecommissie en de predikant wordt voorbereid, gaan we dieper in op de betekenis van deze woorden.

De woorden zijn ontleend aan lied 388:
"Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,    
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht,
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving,
genadig begin van goddelijk recht."


Na de dienst
Na dienst organiseren we geen bijzondere activiteiten. Of er nog koffie/thee of fris wordt geschonken is op dit moment nog niet bekend. We vragen u om de mededelingen in de kerkdiensten, die de komende tijd plaatsvinden, goed te volgen.

De S en S commissie, de liturgiecommissie, de leiding van de clubs en de Tienernevendienstleiding
terug