woensdag 14 oktober 2020

Kleasterwandeling (gaat niet door)

Datum: 
 woensdag 14 oktober 2020
Tijdstip: 
 woensdagmorgen
Locatie: 
 Jorwert

Update 5 oktober: Deze activiteit gaat niet door.

Kleasterwandeling: woensdagmorgen 14 oktober 2020

Voor deze wandeling gaan we naar Nijkleaster in Jorwert.
Nijkleaster 'klooster nieuwe stijl' is een plek voor rust, inspiratie en gemeenschap. 
Iedere woensdagochtend is er een ochtengebed en Kleasterkuier, ook voor gasten.
We hebben al eerder meegedaan. Vanuit de gemeente is gevraagd dit nogmaals te organiseren.

Opgave voor de Kleasterwandeling (Nijkleaster, Jorwert):
bij Greetje Heerlien-Poll, tel. 0594-503574
e-mail: gheerlienpoll@ziggo.nl 

terug