Onderweg naar Pasen Onderweg naar Pasen

Onderwegens noar Poask
Liedensevangelie in "t Grunnergers"

Zondag 3 april 2022 in de Ichthuskerk te Oldekerk, aanvang: 19.00 uur

We luisteren naar het indrukwekkende verhaal van het proces tegen Jezus, die onschuldig was en toch veroordeeld werd. Dat zou vandaag volop in het nieuws zijn, maar ja… Toch is het zeer actueel en voor ons persoonlijk. De dood van Jezus betekent iets voor ons. Waarom liet Hij zich verwonden? Wie hebben U in deze ellende gestort? Hoe kan ik U dan uw liefdesdaden terugbetalen? Mijn ziel waarom ben je zo onrustig? De sonore klanken van trombonekwartet 'Vierspel' (bestaand uit: Harry Koning, Johan Reitsema, Piet Reitsema en Gerard Spoelman) onderstrepen het verhaal met koralen van Bach uit de Johannes Passion. De samenzang sluit aan op de gelezen tekst en daardoor raakt de gemeente er steeds meer bij betrokken. Door naar dit evangelie te luisteren, erover na te denken, en door samen zingend te bidden, schuld belijden, smeken om genade, lofprijzen en danken beleven we op een bijzondere manier het proces tegen Jezus, de veroordeling en het voltrekken van het vonnis.
terug