Stiltewandeling in corona-tijd - Emmaüswandeling Stiltewandeling in corona-tijd - Emmaüswandeling

Stiltewandeling in de vorm van een Emmaüswandeling 
op 20 mei of op een zelfgekozen moment!

Op de avond vóór Hemelvaartsdag, woensdag 20 mei, is er een stiltewandeling gepland. 
Deze begint om 19.30 uur bij de Liudgerkerk.
In verband met de Coronamaatregelen kunnen we niet in een groep wandelen, zoals we dat gewend zijn. Ons voorstel is om er een ‘Emmaüswandeling’ van te maken. Dat betekent dat mensen twee-aan-twee op eigen gelegenheid kunnen gaan wandelen en met elkaar praten. Dat doen we in deze tijd natuurlijk op anderhalve meter afstand van elkaar!

De bedoeling is om beurtelings iets te vertellen over jezelf en wat er in je leeft. Soms kom je er dan - zoals de Emmaüsgangers uit Lucas 24:13-35 – achteraf achter dat God zelf als ‘onvermoede derde’ aanwezig was bij deze wandeling.
Om 19.30 uur deelt iemand van ons bij de kerk een papier uit waarop u/je uitleg over een Emmaüswandeling kan vinden en een aantal gespreksvragen. Daarna kun je twee-aan-twee gaan wandelen. De route en de tijdsduur bepaal je samen. We ontmoeten elkaar na afloop niet meer als groep. We hopen op betere tijden, waarin we ook weer met een groep kunnen wandelen en daarna koffiedrinken met elkaar. Nu doen we het een-op-een.

Zo’n Emmaüswandeling kan natuurlijk ook op allerlei andere momenten gemaakt worden. 
Wie belangstelling heeft, kan de informatie en gespreksvragen vinden en downloaden door op de link hierna te klikken:
stiltewandeling in corona-tijd mei 2020

Het is ook mogelijk om een papier op te vragen bij Corinne Kat
(0594-502510; e-mail c.a.kat@hotmail.com).
Dus: zoek een wandelmaatje – dat kan ook een van ons of dominee Feenstra zijn!
Bel gerust: 0594-502510! - vraag het papier op en maak een Emmaüswandeling op de tijd die jullie samen schikt!

Anneke Folkerts, Corinne Kat, Miente Pietersma, Neeltje Haitsma
terug