Taakgroep Vorming en Toerusting Taakgroep Vorming en ToerustingProgramma Vorming en Toerusting
Seizoen 2021-2022

De Taakgroep Vorming en Toerusting organiseert activiteiten als ontmoetingsplaats voor gemeenteleden.
Activiteiten kunnen onder andere excursies, gespreksavonden, boekbesprekingen, film kijken of stiltewandelingen zijn. Onderwerpen als geloof en samenleving, (christelijke) kunst, muziek, en politiek-maatschappelijke onderwerpen kunnen tijdens deze activiteiten een plek krijgen.

Omdat we nog steeds met de maatregelen in verband met corona rekening houden, bieden we een beperkt programma aan, voorlopig van september t/m december 2021.

Vanaf september gaat de Gemeente Groei Groep van start, in oktober is er een excursie naar atelier Elisabeth in het Iconenkerkje in Lettelbert, in november een boekbespreking en in de adventsperiode een stiltewandeling

U/jij bent van harte uitgenodigd om mee te doen.
We hopen elkaar weer (met inachtneming van de dan geldende maatregelen) te kunnen ontmoeten.

Taakgroep Vorming & Toerusting:
Maja Swart-Andela, kerkelijk werker
Boukje de Jong
Jan Bos
Annette Zuiderveld
Greetje Heerlien-Poll, voorzitter

terug