Sluiting kerkelijke gebouwen en enkel 'online' diensten Sluiting kerkelijke gebouwen en enkel 'online' diensten

Dinsdagavond 15 december jl. heeft het moderamen via Teams vergaderd naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte afgelopen maandagavond.

Het moderamen heeft als volgt besloten:
* Het Engelenproject (de workshops vanaf 15 december t/m 18 december en de expositie op 16, 17 en 19 december) is afgelast.
* Alle kerkdiensten tot en met 17 januari 2021 zullen enkel online worden gehouden (zonder kerkgangers, maar enkel met medewerkers). De 'online' diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl met live beeld én geluid.
* Met ingang van 15 december jl. zijn tot nadere berichtgeving de kerkelijke gebouwen gesloten voor kerkdiensten met kerkgangers, bijeenkomsten en vergaderingen.

Enkele uitzonderingen: begrafenissen, inbrengmoment producten Voedselbank, kerkdiensten (enkel medewerkers) en het oud papier.

Officieel mogen kerken nog steeds vieringen houden met 30 mensen, maar van deze uitzonderingspositie willen wij als kerk geen gebruikmaken en volgen het advies van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (waar de PKN ook lid van is): "Blijf zoveel mogelijk thuis en maak gebruik van de mogelijkheid om kerkdiensten digitaal uit te zenden en mee te maken". We willen hiermee ook solidair zijn met de zorgmedewerkers, corona-slachtoffers, zieken, kwetsbaren, plaatselijke ondernemers, verenigingen, musea, winkeliers en anderen die (vaak) hard geraakt worden/zijn door deze landelijke lockdown.

We zijn blij dat we vanaf afgelopen zondag de diensten live kunnen uitzenden via www.kerkdienstgemist.nl met beeld én geluid.


Bij de 'online' diensten zijn aanwezig: Voorganger, ouderling of diaken van dienst, organist, enkele zangers, technici en een koster. De diensten zullen op de reguliere tijdstippen gehouden worden en live uitgezonden worden.

terug