dinsdag 5 oktober 2021

Gemeentevergadering Omzien naar elkaar

Datum: 
 dinsdag 5 oktober 2021
Tijdstip: 
 19.45 uur
Locatie: 
 Zaal 5-4-3 in 'Ons Centrum' (bij de Ichthuskerk)

Niekerk, 22 september 2021

Betreft: Uitnodiging Gemeentevergadering 5 en 6 oktober 2021

Beste gemeenteleden,

De kerkenraad nodigt u uit voor de GEMEENTEVERGADERING op
dinsdagavond 5 oktober 2021 (aanvang 19.45 uur – inloop vanaf 19.30 uur)
of woensdagmiddag 6 oktober 2021 (aanvang 14.30 uur – inloop vanaf 14.15 uur)  
in “Ons Centrum” bij de Ichthuskerk te Oldekerk.

AGENDA:

Koffie/Thee

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Notulen Gemeentevergadering 15 december 2019
  4. Omzien naar elkaar - Naar een nieuwe kerkelijke structuur (In de Kerksein van oktober 2021 vindt u uitgebreide achtergrondinformatieover dit zéér  belangrijke onderwerp.)
  5. Rondvraag
  6. Sluiting
Vooraf aanmelden is belangrijk:      
Per e-mail bij de scriba Christel Renkema - scribapgnofe@gmail.com
of telefonisch (via Whatsapp) bij de voorzitter Mieke Kortbeek (06-16069088)

terug