Gebruik kerkelijke gebouwen Gebruik kerkelijke gebouwen

Wilt u gebruikmaken van één van de kerkgebouwen
(Ichthuskerk in Oldekerk of de Liudgerkerk in Niekerk),
één van de zalen van 'Ons Centrum' (bij de Ichthuskerk in Oldekerk)
of van 'De Zaaier' (bij de Liudgerkerk in Niekerk)

Neem dan contact op met het contactadres voor de verhuur:
Annemiek Hummel, 06 - 105 359 71
en Ineke Oldekamp, 06 - 114 179 81 
e-mail: verhuurzalennofe@gmail.com 

Bij een uitvaart contact opnemen met:
J. de Jong, 0594-504751 of 06-31517788
of met J. van Esch, 0594-504564 of 06-11462507

Liudgerkerk en De Zaaier: Zandumerweg 1, 9822 AK Niekerk
Sleutelbeheerder: Mevr. L. Kloosterman, Zandumerweg 7, 9822 AK Niekerk tel. 0594-504690

Ichthuskerk en Ons Centrum: Eekebuursterweg 9, 9821 PA Oldekerk tel. 0594-504919
Sleutelbeheerder: Mevr. N. Haitsma, Molenstraat 1, 9821 PG Oldekerk tel: 0594-504157


 

terug